KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
99,00 TL KDV Dahil

SORU 1:

"Toplumsal olan, aynı zamanda sosyolojik olandır." ifadesi, ilkesel olarak sosyolojinin alanını, konusunu ve bilgi kaynağını açıklamaktadır.

Buna göre sosyolojinin en az ilişkili olabileceği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih   B) Coğrafya   C) Psikoloji   D) Antropoloji   E)Biyoloji

 

SORU 2:

Sosyolojik çalışmalarda tek boyutlu yaklaşımlar pek tercih edilmez. Toplumsal yaşamın karmaşık ilişki ağı, yapılacak çalışmaları çok yönlü ve kuşatıcı olmaya zorlar.

Bu açıklamada sosyolojik çalışmalarda kullanılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A)Bütüncül yaklaşımlar

B)İndirgemeci yaklaşımlar

C)İstatistiksel yaklaşımlar

D)Tarihsel yaklaşımlar

E) İşlevselci yaklaşımlar

 

SORU 3:

I. Anket

II.Görüşme

III.Monografi

IV.Sosyometri

Mültecilerin yaşadıkları ülkelerde toplum tarafından nasıl algılandıklarını ve ne tür bir tepkiyle karşılandıklarını bilmek isteyen bir araştırmacı; yukarıdaki araştırma tekniklerinden hangilerini kullanabilir?

A)Yalnız I   B) I ve II   C) I ve III   D) II ve IV   E) I,II ve III

 

SORU 4:

"Körle yatan şaşı kalkar." ya da "üzüm üzüme baka baka kararır." gibi atasözleri ile anlatılmak istenen etkileşim, sosyalleşme açısından aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanlar birbirinden olumlu etkilenir.

B)Aile çevresinin dışına çıkılmalıdır.

C)Kişi her çevrede yaşamayı öğrenmelidir.

D) Olumlu çevreler olumsuz etki oluşturabilir.

E)İnsan yaşadığı çevrenin ürünüdür.

 

SORU 5:

Bireyin sosyalleşmesinde ilk etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)İş ortamı   B)Okul çevresi   C)Aile ortamı   D)Arkadaş çevresi   E)Kitle iletişim araçları

 

SORU 6:

Geleneksel toplumlarda yaşlıların gücü aileden başlayarak tüm toplumsal düzeni etkileyebilmektedir. Bu tür toplumlarda birey yaşlandıkça bir saygınlık ve iktidar gücü kazanmaktadır.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?

A)Kazanılmış statü   B)Anahtar statü   C)Rol pekişmesi  D)Rol çatışması  E)Sosyal Prestij

 

SORU 7:

Toplumsal çevre edinmede sorun yaşamayan insanlar, yaşadığı toplumun neyi gerektirdiği ile kendisinin yaşama değerlerini birçok alanda buluşturmayı başarmıştır.

Parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kİşisel görüşler öngörülemez sorunlar üretir.

B)Kalıcı ilişkiler uyumlu davranışlara dayanır.

C)İtaat alışkanlığı insan ilişkilerinde şiddeti azaltır.

D)Farklı uğraşlar kişisel uyumsuzluklar oluşturur.

E)Yetki kargaşası sosyalleşmeyi olumsuz etkiler.

 

SORU 8:

Öğretmenlerin toplumsal yaşamda apayrı bir yeri vardır. Öğretmen denince akan sular durur; hürmette kusur edilmez. Hatta çocukların gelcekte öncelikli idealleri öğretmen olmaktır.

Paragrafta sözü edilen durum, aşağıdaki kavramlardan hangisine eşit gelir?

A)Meslek ayrımı                  B)Statü ayrımı               C)Kişisel ayrıcalık

            D)Kişisel saygınlık                   E)Statüsel saygınlık

 

SORU 9:

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?

A)Toplumsal kimliğin olşumasına katkı sağlar.

B)Davranışları yönlendirmede bireylere rehberlik eder.

C)Toplumsal sapmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

D)Bireyleri birbirine yaklaştırarak, daynışma duygusunu güçlendirir.

E)Toplumda onaylanmayan tutum ve davranışların ayırt edilmesini sağlar.

 

SORU 10:

  1. Resmi ve resmi olmayan kurallardan oluşur.
  2. Kaynağını tolumsal değerler oluşturur.
  3. Toplumsal düzeni sağlar.
  4. Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir.
  5. Ahlaki alanın dışında oluşur.

     Yukarıdaki ifadelerden hangileri toplumsal normun özelliklerinden değildir?

A)Yalnız 1   B)Yalnız 2     C)Yalnız 5     D)1 ve 5     E)2 ve 4

 

SORU 11:

Toplumsal düzene ilişkin norm uygulamaları, resmi kontrollerle sağlandığı gibi, resmi olmayan sosyal ilişkilerdeki tavır alış ve dayatmalarla da kontrol sağlanabilir.

Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi resmi toplumsal kontrol örneğidir?

A)Kötü davranışları kınamak, ayıplamak

B)Sözünde durmayan arkadaşına küsmek

C)Suç işleyene hapis cezası vermek

D)Söz dinlemeyen çocuğa, oyun yasağı koymak

E)Sorumluluklarını yerine getirmeyeneşle konuşamamak

 

SORU 12:

Sosyolojinin ortaya çıkışında aşağıdaki olay ve olgularından hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)Ulus devletlerin yükselişi

B)Bilimsel ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler

C)Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan sorunlar

D)II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan toplumsal sorunlar

E)Fransız ihtilsli sonrası toplumlarda meydana gelen siyasal değişmeler

 

SORU 13:

Bir fabrikada işçilerin çalışma koşullarını ve toplumsal ilişkilerini incelemek isteyen bir sosyolog, aynı fabrikaya işçi olarak girip çalışmaya başlamıştır.

Bu çalışmada sosyoloğun kullandığı araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anket   B)Mülakat   C)Monografi   D)Vak'a incelemesi   E)Katılımlı gözlem

 

SORU 14:

Aşağıdaki kavramlardan hangisi sosyolojinin konusu içinde yer almaz?

A)Toplumsal bütünleşme             B)Toplumsal grup          C)Toplumsal olgu

            D)Toplumsal düzenleme                  E)Toplumsal değişme

 

SORU 15:

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğrudan ilgilendiği bir konu değildir?

A)En iyi yönetim biçimleri

B)Toplumsal kurumlar ve işlevleri

C)Gruplar ve gruplar arası ilişkiler

D)Toplumsal yaşamda bireyin rol ve statüleri

E)Toplumsal değişme ve değişmenin nedenleri

CEVAP ANAHTARI:

1-E 2-A 3-B 4-E 5-C 6-E 7-B 8-E 9-C 10-C 11-C 12-D 13-E 14-D 15-A