SORU 1:

"Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur."

Bu durumda Mehmet'in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

A) Satıcıya gidip kızması

B) Ağlayarak babasına gidip söylemesi

C) Sinirlenerek bisikleti yere vurması

D) Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

A) Ankara Türkiye'nin Başkentidir.

B) İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir.

C) Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D) Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

 

SORU 3:

"İnsanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde insan haklarını korumalıdırlar"

Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde insan hakları günlük ilişkilerde korunmamış olur?

A) Müşteri dükkan sahibine kendisine niçin hileli mal sattığını sorarsa

B) Kişi, komşusundan fazla kira isteyen ev sahibe yaptığının doğru olmadığını söylerse

C) Kişi kendisini görüşlerinden dolayı hakaret eden bir başka kişiyi mahkemeye verirse.

D) Kişi kendisinden çok fazla ücret isteyen taksi şoförüne olay çıkmasın diye istediği ücreti öderse.

 

SORU 4:

İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Haklarının neler olduğunu bilir ve korur.

B) Kendini ilgilendirmeyen hak ihlallerine hiç sesini çıkarmaz.

C) Hakkı çiğnenen bir vatandaşa yardımcı olur.

D) Başkalarının haklarına saygı gösterir.

 

SORU 5:

İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?

A) Zarar veren kişiyi uyarmalıdır

B) Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır

C) Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir.

D) Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır

 

SORU 6:

Vatandaşlık bilincine sahip olan bir vatandaş aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır?

A) Seçim zamanı oyunu kullanır.

B) Vergisi öder

C) Askerlik görevini yerine getirir.

D) Bazı durumlarda isterse yasalara uymayabilir.

 

SORU 7:

Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

 

SORU 8:

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Vatandaşıdır.

B) Vatandaşların gelirlerine göre kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için devlete vermiş oldukları paraya vergi denir.

C) Vatandaşlar vergi vererek ülke yönetimine katılmış sayılırlar.

D) Herkesin gelirine göre vergi vermesine vergi adaleti denir.

 

SORU 9:

Askerlik ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Askerlik çağı 20 yaşına girilen ocak ayının birinci günü başlar, 40 yaşına girilen ocak ayının birinci günü sona erer.

B) Askerlik yoklaması ilk ve son yoklama olmak üzere iki defa yapılır, yoklamaları tamamlananlar askere celp edilir.

C) Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve ihtiyatlık olmak üzere üç devreye ayrılır.

D) Erkekler isterlerse askerlik görevini yapmayabilirler.

 

SORU 10:

Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Haksızlık karşısında sessiz kalmalıdır.

B) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.

C) Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.

D) Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır

 

CEVAP ANAHTARI:

1-D 2-A 3-D 4-D 5-D 6-A 7-C 8-D 9-D 10-D