SORU 1:

İthalat ve ihracata yönelik ürünlerin ülke sınır kapılarında kontrol edildiği yere ne ad verilir?

A) İhracat      B) Dış göç     C) Gümrük     D) Liman

 

SORU 2:

Ülkemizin konumu itibariyle pek çok ülke ile ticari ilişkiler kurar. İthalat ve ihracata yönelik çalışmalar yapar.

 Ülkemizin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkenin adı nedir?

A) Almanya     B) ABD     C) Suudi Arabistan     D) Azerbaycan

 

SORU 3:

Türkiye'de üretilen pek çok ürün değişik ülkelere ihrac edilir.

Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Türkiye'nin ihrac ettiği ürünler arasında yer almaz?

I.Bor Madeni II.Beyaz eşya III.Petrol IV.Konserve

A)I-II      B)II-IV     C)Yalnız I     C) Yalnız III

 

SORU 4:

Beşeri(insan ile ilgili) ve ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal faktörler arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekilleri

B) Sanayi tesisleri

C) Maden varlıkları

D) Akarsular

 

SORU 5:

Aşağıdaki ülkelerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmenin fazla olduğu Avrupa ülkeleri arasında yer alır?

A)ABD     B) İsviçre     C) Japonya    D)Çin

 

SORU 6:

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir bölgenin nüfus özelliklerini en az etkiler?

A) Yeraltı zenginlikleri    B) Tarım faaliyetleri     C) Bitki örtüsü    D) İklim

 

SORU 7:

Aşağıdakilerden hangisi bir ihraç ürünümüz değildir?

A) Kayısı    B) Pirinç      C) Fındık      D) Bor minareleri

 

SORU 8:

A kentinde nüfus B kentine göre daha fazla olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun B kentinde daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B kentinin sanayileşmiş olması

B) A kentinde iklimin uygun olması

C) A kentinin yüzölçümünün B kenti ile aynı olması

D) B kentinin yüzölçümünün daha küçük olması

 

SORU 9:

Batı Avrupa Dünyanın yoğun nüfuslu yerlerinden biridir.

 Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşulları

B) Yer şekilleri

C) Sanayinin gelişmiş olması

D) Ulaşım olanakları

 

SORU 10:

Ülkemiz birçok ülkeyle hem dışalım hem de dışsatım yapmaktadır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi dışsatımımızda birinci sırayı almaktadır?

A) A.B.D     B) Fransa     C) İspanya     D) Almanya

 

CEVAP ANAHTARI:

1-C 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-D 9-C 10-D