Physical Appearance

İngilizcede birinin fiziksel özelliklerinin nasıl olduğunu sorarken “What does he/she look like?”sorusunu kullanırız. “O nasıl görünür? / Dış görünüşü nasıldır?” gibi  anlamlara gelir. Birisinin dış görünüşünü tarif ederken saç, göz, boy, ağırlık gibi özelliklerinden bahsedebiliriz. İngilizcede Fiziksel özellikleri anlatırken kullanabileceğimiz bazı kelimeler şunlardır:

İngilizce Fiziksel Özellikler – Physical Appearance

İngilizce Saç Tipleri – Hairs

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
dark hair koyu renk saç
 blonde hair sarı saç
fair hair kumral saç
brown hair kahverengi saç
ginger hair kızıl saç
curly hair kıvırcık saç
wavy hair dalgalı saç
straight hair düz saç
 short hair kısa saç
long hair uzun saç

 

İngilizce Göz Renkleri – Eyes

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
blue eyes  mavi gözler
green eyes  yeşil gözler
hazel eyes ela gözler
brown eyes  kahverengi gözler
big eyes  büyük gözler
small eyes küçük gözler


İngilizce Görünüş – Look

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
 handsome yakışıklı
beautiful güzel
ugly çirkin
attractive çekici, etkileyici


İngilizce Yaş – Age

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
young genç
middle-aged orta yaşlı
old yaşlı

 

İngilizce Boy – Height

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
short kısa
medium height orta boy
tall uzun


İngilizce Kilo – Weight

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
thin / slim zayıf
medium weight orta kilo
fat / plump / overweight şişman
well-built kaslı, yapılı vücut

Yukarıda verilen kelimeleri kullanarak bir kişinin fiziksel özelliklerini anlatan cümleler kurmak istediğimizde “am/is/are” veya “have got/has got” yapılarına ihtiyaç duyarız. Boy, kilo, yaş ve görünüşten bahsederken “am/is/are“; göz ve saçtan bahsederken ise sahip olmak anlamını katan “have got/has got” kullanırız.

Example(s) / Örnekler

He is tall and well-built. He is handsome. He has got blue eyes and fair hair.

She is of medium height and medium weight. She is beautiful. She has got brown eyes and long, wavy, blonde hair.

Personality

İngilizce kişilik özellikleri personality başlığı altında incelenmektedir.
Bir kişinin karakterinin nasıl olduğunu öğrenmek istediğimizde karşımızdaki kişiye “What kind of a person is he? , What is Ayşe like?” soru kalıplarından birini yöneltebiliriz ve bu sorulara cevap verirken kişileri tanımlayacak bazı sıfatlar kullanırız. Kişinin kişilik özelliklerini ifade ederken kullanılan bazı sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz:

İngilizce Kişisel Özellikler / Personal Traits

Selfish: Bencil

Helpful: Yardımsever

Cheerful: Neşeli

Bad-tempered: Kötü huylu

Good-tempered: İyi huylu

Polite = Kind: Nazik, kibar

Rude: Kaba

Lazy: Tembel

Hardworking: Çalışkan

Naughty: Yaramaz

Stingy = Mean: Cimri

Generous: Cömert

Understanding: Anlayışlı

Social: Sosyal

Patient: Sabırlı

Impatient: Sabırsız

Trustworthy = Reliable: Güvenilir

Friendly: Arkadaş canlısı

Talkative: Konuşkan

Honest: Dürüst

Dishonest: Dürüst olmayan

Funny: Eğlenceli

Shy: Utangaç

Nervous: Sinirli

Jealous: Kıskanç

Punctual: Dakik

Supportive: Destekleyici

Sincere: İçten, samimi

Sensitive: Duyarlı,hassas

Stubborn: İnatçı

Cute: Sevimli

Serious: Ciddi

Clever = Intelligent: Akıllı

Silly: Budala, salak

Quiet: Sessiz

Easygoing: Kaygısız, uysal

Attractive: Etkileyici

Calm: Sakin

Brave: Cesur

Boring: Sıkıcı

Cowardly: Korkak

Forgetful: Unutkan

Thoughtful: Düşünceli

Responsible: Sorumluluk sahibi

Outgoing: Dışa dönük, sosyal

Ambitious: Hırslı

Merciful: Merhametli

Clumsy: Sakar

Busy: Meşgul

Careful: Dikkatli

Tolerant: Hoşgörülü

İngilizce kişilik özelliklerini bildiren sıfatları (personality) örnek cümleler içerisinde kullanalım:

Example(s) / Örnekler
 • Jack is very clumsy. He always break things.
  (Jack çok sakardır. O her zaman eşyaları kırar.)
 • Ayşe always tells the truth. She is very honest.
  (Ayşe her zaman doğru söyler. O çok dürüsttür.)
 • Hande is dishonest. She never tells the truth.
  (Hande dürüst değildir. O asla doğru söylemez.)
 • She always does her homework. She is hardworking.
  (O her zaman ödevlerini yapar. O çalışkandır.)
 • My uncle is very stingy. He never helps the poor.
  (Amcam çok cimridir. Asla fakirlere yardım etmez.)
 • Mike always shares his sandwich with me. He is generous.
  (Mike her zaman sandviçini benimle paylaşır. O cömerttir.)
 • My father never tells joke. He is serious.
  (Babam asla şaka yapmaz. O ciddidir.)
 • She never says “please” and “thank you”. She is rude.
  (O asla “lütfen” ve “teşekkür ederim” demez. O kabadır.)
 • He’s selfish. He always thinks of himself.
  (O bencildir. O sürekli kendini düşünür.)
 • He never comes late. He is punctual.
  (O asla geç kalmaz. O dakiktir.)
 • She is forgetful. She can’t find things.
  (O unutkandır. O eşyaları bulamaz.)