Animals

İngilizce hayvan isimleri, Türkçe karşılıkları ve okunuşları / telaffuzları resimli olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. İngilizce hayvan adları pets (evcil hayvanlar), farm animals (çiftlik hayvanları) ve wild animals (vahşi hayvanlar) olmak üzere üç grupta incelenmiştir.

İngilizce Evcil Hayvanlar – Pets

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
cat kedi
dog köpek
fish balık
parrot papağan
hamster hemstır

İngilizce Çiftlik Hayvanları – Farm Animals

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
cow  inek
bull  boğa
sheep  koyun
goat  keçi
chicken  tavuk
rooster  horoz
turkey  hindi
goose  kaz
duck  ördek
rabbit  tavşan
horse  at
donkey  eşek
pig  domuz

İngilizce Vahşi Hayvanlar – Wild Animals

  İNGİLİZCE TÜRKÇE
lion  aslan
tiger  kaplan
cheetah  çita
wolf  kurt
fox  tilki
elephant  fil
rhino  gergedan
hippo  su aygırı
bear  ayı
polar bear  kutup ayısı
panda  panda
zebra  zebra
giraffe  zürafa
kangaroo  kanguru
monkey  maymun
squirrel  sincap
hedgehog  kirpi
peacock  tavuskuşu
turtle  kaplumbağa
frog  kurbağa
lizard  kertenkele
snake  yılan
crocodile  timsah
mouse  fare
penguin  penguen
dolphin  yunus balığı
whale  balina
shark  köpek balığı
eagle  kartal
owl  baykuş
bird  kuş
butterfly  kelebek
bee  arı

Should / Shouldn’t

1. Kullanım Alanları / Usage 2. Yapı Özellikleri (Olumlu Cümleler, Olumsuz Cümleler, Soru Cümleleri)

Should / shouldn’t ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce should / should not hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır bunları kısaca görelim:

Kullanım Alanları / Usage

İngilizcede tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılan bir yapıdır.

Yapılması iyi olan durumları belirtmek için should , yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için de should yapısının olumsuz hali olan shouldn’t kullanılır.

Should fiile “(yap)malı” anlamını katarken, shouldn’t ise “(yap)mamalı” anlamını katar.

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde should yapısıyla birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez, yalın haliyle kullanılır. Tüm öznelerle (kişilerle) kullanımı aynıdır.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULD read English books.

» He has got a toothache. He should go to dentist.
( Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.)
» The weather is rainy. You should take your umbrella.
( Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULD NOT
(SHOULDN’T)
read English books.

Yapılmaması gereken bir durumla ilgili tavsiyede bulunurken “should”dan sonra olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir, cümle yapısında başka bir değişiklik olmaz.

Example(s) / Örnekler
Her room is cold. She should not open windows.
( Onun odası soğuk. O pencereleri açmamalı.)

Jack is fat. He shouldn’t eat many hamburgers.
(Jack şişmandır. O çok hamburger yememeli. )

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yard. Fiil / A. VerbsÖzne / Suject
Fiil / VerbNesne / Object
SHOULD I
You
He
She
It
We
You
They
study English?

Soru sorarken SHOULD başa alınır. Should ile sorulan sorulara olumlu ve olumsuz kısa cevaplar şu şekilde verilir:

Example(s) / Örnekler
Should she go to doctor? ( O doktora gitmeli mi? )
Yes, she should. ( Evet, o gitmeli)
No, she shouldn’t. ( Hayır , o gitmemeli.)

Should they do exercise? ( Onlar egzersiz yapmalı mı ? )
Yes, they should. ( Evet, onlar yapmalı.)
No, they shouldn’t. ( Hayır, onlar yapmamalı.)