KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
850,00 TL KDV Dahil

SORU 1:
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi düşünme tarzının en temel ilkesidir?
A) Rasyonel davranış
B) Karar alma
C) Marjinal analiz
D) Optimum kâr sağlama
E) Ekonomik olma

 

SORU 2:
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden biridir?
A) Birlikte değişim
B) Nedenseme
C) Marjinal analiz
D) Terkip hatası
E) Tümleme yanılgısı

 

SORU 3:
Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
A) Rasyonel davranış
B) Tümdengelim
C) Tümevarım
D) Marjinal analiz
E) Varsayım

 

SORU 4:
İktisadi düşünme tarzına göre, bir alınırken ilk planda göz önünde tut kabul edilen faktörler aşağıdakileri hangisidir?
A) Kararın neden olduğu değişmeler
B) Karar alınırken içinde bulunulan şar
C) Kararın olası yarar ve maliyeti
D) Kararı etkileyen diğer faktörler
E) Karar alma sürecinin uzunluğu

 

SORU 5:
İktisadi bir karar alırken, göz önüne alı yarar ve maliyetlerin kişiden kişiye farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisine den olur?
A) Kararların üçüncü kişiler tarafından amasına
B) Ekonomik birimlerin hiçbir zaman yapmamasına
C) Kararların farklılık göstermesine
D) Kararların her zaman ortak bir özellik taşımasına
E) Kararların bazı zamanlarda rasyonel olamamasına

 

SORU 6:
İktisadi düşünme tarzına göre mevcut şartlar değiştiğinde ortaya çıkabilecek yeni durumun incelenmesine ne ad verilir?
A) Rasyonel davranış
B) Marjinal analiz
C) Ceteris paribus
D) Tümleme yanılgısı
E) Mutadis mutandis

 

SORU 7:
Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyete ne ad verilir?
A) İhtiyaç B) Fayda C) Hizmet D) Mal E) Tüketim

 

SORU 8:
Bir bireyin diğer mal ve hizmet tüketimleri sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyine ne ad verilir?
A) Marjinal fayda
B) Toplam fayda
C) Ortalama fayda
D) Çoklu fayda
E) Maksimum fayda

 

SORU 9:
Belli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişmeye ne ad verilir?
A) Marjinal fayda
B) Toplam fayda
C) Azalan marjinal fayda
D) Rasyonel fayda
E) Optimum fayda

 

SORU 10:
Toplam faydanın maksimum olduğu noktada aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşir?
A) Marjinal fayda pozitif olur.
B) Marjinal fayda negatif olur.
C) Marjinal fayda sıfır olur.
D) Marjinal fayda artar.
E) Marjinal fayda azalır.