KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
99,00 TL KDV Dahil

SORU 1:

Yayıncılığın endüstrileşme sürecine paralel olarak tekelleşmenin de ortaya çıkması ne yazık ki eleştiriyi kitap tanıtmaya indirgedi ve ….

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) Eleştirinin kurumsal olarak gözden düşmesine yol açtı.

B) Gerçek anlamda eleştiri yapılamaz oldu.

C) Gerçek eleştiri yazılar, yapıtları yayımlanmaz oldu.

D) Eleştirinin ciddiyetini ve değerini yitirmesine neden oldu.

E) Okuyucuyu yapıtlarla ilgili doyurucu tanıtım yazıları ulaşmaya başladı.

 

SORU 2:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerekçe belirtilmiştir?

A) Yaptığı işin niteliğine güvenmeyen bir kişi, olumsuz eleştiriden korka; kendini savunacak kadar yeterli bir donanımı yoktur.

B) Çocuğum olabilecek yaştaki insanlarda gözlemlediğim yaşlılığı, o her şeyi bilmişliği tuhaf karşılamışımdır.

C) Yıllardır gece gündüz demeden çalıştım, başımı sokacak bir ev bile alamadım.

D) Günümüzde gençler, gerçek edebiyat ürünleriyle karşılaşmadan okumaktan, edebiyattan soğuyup gidiyorlar.

E) Sözcüklerin, yeri geldiğinde, birine vurmak kadar incitici olabileceğini unutmamak gerekir.

 

SORU 3:

Dostumla beraber olduğum zaman yalnız değilim, o dakikadan sonra da iki kişi değiliz.

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Dostluk, dünyaya aynı gözle bakmak demektir.

B) Dostluk sadece duyguların değil, kişiliklerin de iç içe girmesidir.

C) Dostluğun güçlü olabilmesi, birlikte geçirilen zamanın çokluğuna bağlıdır.

D) Zevk ve beğenileri farklı insanlar, dostluk kurumaz.

E) Dostluk, ortak duygu ve düşüncede birleşmek demektir.

 

SORU 4:

Bizim ülkede insanların önemli bir kısmının boş vakitlerini okumakla geçirmeleri, tatlı bir düş, güzel bir istek, bir iyi niyet olmaktan öteye gitmemektedir.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz insanımızın büyük bir kesimi kitapla ilgilenmektedir.

B) Ülkemizde insanların boş vakitlerinde kitap okumaları söz konusu değildir.

C) İnsanlarımız boş vakitlerinde kitap okumayı düşlemektedir.

D) Kitap okumayan insanlar bile kitap okuma hevesindedirler.

E) Kitapların düşle iç içe dünyaları insanımızın ilgisini çekmektedir.

 

SORU 5:

Aşağıdakilerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A) Sinemaya bugün gitmesek de yarın gitseydik.

B) Şu gürültü kesilse de birbirimizin ne dediğini işitsek.

C) Çalışsak çalışsak üç saat çalışırız, bu soğukta.

D) Sen olsan da olmasan da bu işi bitireceğim.

E) Gitsen de kalsan da benim için önemi yok

 

SORU 6:

"İyice incelendiğinde görülecektir ki roman bir otobiyografidir." cümlesiyle aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca çelişmektedir?

A) Hiçbir roman yoktur ki içinde yazarının yaşamından bir şeyler taşımasın.

B) Hiçbir romancı romanını kendi yaşantısından bağımsız yazamaz.

C) Bize başkalarının yaşam serüvenini anlatıyor görünen romancı aslında kendi serüvenini anlatmaktadır.

D) Romanda anlatılanların yazarla ilgisi bir mahkemenin zabıt katibinin, kararlarla ilgisi kadardır.

E) Bir romanın, yazarının yaşamını incelediğinizde, kahramanlarından en az birinin yazar olduğunu göreceksiniz.

 

SORU 7:

---- bile sözcük kadrosu, benzetme, eğretileme ve imgelerle, bir doğa özlemi vardır.

Bu cümlenin başına, anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) En kentli yanlarımın belirdiği şiirlerimde

B) Doğanın özlemini ruhumda duyduğum şiirlerimde

C) Ruhsal sıkıntılarıma doğada çözüm aradığım şiirlerimde

D) Düzenli bir yaşamı yansıtan dizelerimde

E) Doğanın rengarenk görünümü işlediğim dizelerimde

 

SORU 8:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Koca bir şehre "benim iş yerim" diyebilmenin ne kadar güç olduğunu bilemezsiniz.

B) Şehirle bu denli içli dışlı oluşum rehberlikten kaynaklanmıyordu.

C) ilk atamamın yapıldığı okuldaki yaşamım bir mahkumunkinden farksızdı.

D) Bir bayram çocuğu gibi gülerek coşarak konuşmak; sağa sola koşmak istiyordum.

E) Yatağım üzerinde yedi sekiz hediye paketi bir arada duruyordu.

 

SORU 9:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir düşünceyi dile getirmektedir?

A) Küçük darbeler büyük ağaçlan devirebilir.

B) Bazen küçük bir delik kocaman bir gemiyi batırır.

C) Küçük zararlar atılımlara, büyük zararlar yıkımlara gebedir.

D) Önemsenmeyen ufak harcamalar, büyük zararlara yol açabilir.

E) Küçük bir darbe fili yaşamından edebilir.

 

SORU 10:

Peters: "Zaman zaman yanılgıya düşmüyorsanız hiçbir girişimde bulunmuyorsunuz demektir." demiş.

 Peters'in sözüyle anlatılmak isteneni içeren yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir çaba içinde olan insanın hata yapmaması olanaksızdır.

B) Hata yapan insanlar, etraflıca düşünmeyen kişilerdir.

C) Yeterli çabayı gösteren kişiler asla hata yapmazlar.

D) Çaba gösterilmeden elde edilen hiçbir başarı yoktur.

E) Düzenli bir çalışma, yanılgıların önlenmesini sağlar.

 

CEVAP ANAHTARI:

1-E 2-A 3-C 4-B 5-B 6-D 7-B 8-E 9-C 10-A