KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
329,00 TL KDV Dahil

İtalyanca’nın en temel iki fiili essere ve avere‘dir. Essere fiili, avere fiili ile birlikte iki yardımcı fiilden biridir. Her ikisi de temel fiilerdir. Birleşik zamanlarda,  diğer fiillerin çekiminde kullanıldıklarından her ikisi de son derece önemlidir.

Essere fiilini öğrendiğinizde basit bir çok şeyi ifade edebilmeye başlayacaksınız. Essere fiiline İtalyanca’da il verbo essere denir. Burada verbo, fiil anlamına gelir. il ise verbo sözcüğünün tanımlığıdır.

Essere, fiilin mastar, yani çekimsiz halidir.

Essere sözcüğünün anlamı
Essere sözcüğü,

 1. Fiil olarak kullanıldığında, olmak, var olmakbulunmak, ait olmak vs. anlamına gelir.
 2. İsim olarak kullanıldığında, varoluş, canlı varlık, kişi, kimse, herif vs. anlamına gelir.

 

Essere sözcüğünün hecelenişi ve vurgulanışı
ès | se | re olarak hecelenir ve vurgulanır, yani vurgu ilk hecededir. Türkçe okunuşu es-se-re şeklindedir.

 

Essere fiilinin çekimlerine geçmeden önce “İtalyanca’da şahıs zamirleri” dersine bir göz atabilirsiniz:

Essere çekimi – Essere fiili nasıl çekilir?

FORMA AFFERMATIVA – OLUMLU CÜMLE
Essere
fiilinin Şimdiki Zaman’da çekimi

1. tekil şahıs io (ben) sono Io sono Marco Ben Marco’yum.
2. tekil şahıs tu (sen) sei Tu sei Maria. Sen Maria’sın.
3. tekil şahıs lui, lei, Lei (o / siz) è Lui è vecchio. O, yaşlıdır.
1. çoğul şahıs noi (biz) siamo Noi siamo a Roma. Biz Roma’dayız.
2. çoğul şahıs voi (siz) siete Voi siete a Napoli. Siz Napoli’desiniz.
3. çoğul şahıs loro (onlar) sono Loro sono a Firenze. Onlar Floransa’dalar.

Bu şekilde yapılan olumlu, olumlayıcı, müspet, pozitif cümlelere İtalyanca’da forma affermativa denilir. Olumlu cümlelerde özneler etkin bir şekilde bir şeyler yapmaktalardır. Bunun tersi ise forma negativa‘dır ki burada olumsuzluk söz konusudur, olumsuz bir cümle söz konusudur.

Essere fiilinin 3. tekil şahıstaki çekimi è şeklindedir, yani e harfinin üzerinde vurgu vardır. Bu sayede İtalyanca’da ve anlamına gelen e sözcüğünden ayrılır.

İtalyanca’da fiil çekimi çoğu zaman özneyi de belirtir, dolayısıyla Noi siamo a Roma yerine Siamo a Roma diyebiliriz.

İtalyanca’da essere fiili ile şimdiki zamanda kurulan cümlelere başka örnekler verelim:

Essere fiili ile örnek cümleler:

 • Il libro è sul tavolo. Kitap masanın üstündedir.
 • Volkan e Ayhan sono amici. Volkan ve Ayhan arkadaştırlar.
 • Noi siamo turchi. Biz Türküz.
 • Tu sei una studentessa. Sen bir öğrencisin.
 • Voi siete a Roma. Roma’dasınız.
 • Loro sono francesi. Onlar Fransızdırlar.

 

FORMA NEGATIVA – OLUMSUZ CÜMLE
Essere fiili ile olumsuz cümle kurmak istediğimizde non kullanırız. İtalyanca’da buna forma negativa denir:

Essere fiili ile olumsuz cümle örnekleri

 • Io non sono tedesco. Ben Alman değilim.
 • Tu non sei a Paris. Sen Paris’te değilsin.
 • Noi non siamo spagnoli. Biz İspanyol değiliz.

 

FORMA INTERROGATIVA – SORU CÜMLESİ
İtalyanca’da essere
fiilini kullanarak soru sormak için ise vurgulama/ tonlama yapmak yeterli olacaktır. İtalyanca’da soru cümlesi, cümlenin tonlamasıyla elde edilir. Tonlama, bir sözcük veya cümlenin telaffuzunda sesin modüle edilmesi, yani değiştirilmesidir. Buna İtalyanca’da l’intonazione della frase denir.

Essere fiili ile soru cümlesi örnekleri

 • Tu sei stanco? Yorgun musun? veya daha da kısaltırsak Sei stanco? Yorgun musun?
 • Voi siete italiani? İtalyan mısınız? veya daha da kısaltırsak Siete italiani? İtalyan mısınız?
 • Noi siamo a Perugia? Perugia’da mıyız? veya daha da kısaltırsak Siamo a Perugia? Perugia’da mıyız?

FORMA INTERROGATIVO-NEGATIVA
Olumsuz soru cümlesi kurmak istediğimizde fiilden önce non kullanmanın yanı sıra tonlama da yapmamız gerekir.

Essere fiili ile olumsuz soru cümlesi örnekleri

 • Non sei stanco? Yorgun değil misin?
 • Non siete italiani? İtalyan değil misiniz?
 • Non siamo a Perugia? Perugia’da değil miyiz?