KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
99,00 TL KDV Dahil
Soru 1

(I) İnsanlar, tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerin özel hayatlarını öğrenmeye oldukça meraklılar. (II) Gerçi bunun, özel hayatın gizliliğine bir saldırı olduğunu düşünenler de yok değil. (III) Dikkat çekici olan ise bu merakın gün geçtikçe artması. (IV) Son zamanlarda çok satan kitapların, özyaşamöyküsü olması, bunun bir kanıtı. (V) Televizyon ve gazetelerde de en çok ilgiyi sunun bunun özel hayatına ilişkin haberler çekiyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I      B) II         C) III        D) IV         E) V

Soru 2

(I) Bazı yetenekler erken ortaya çıkabilir. (II) Bu konuda yapılan araştırmalara göre, önce müzik yeteneği kendini gösterir. (III) Yalnız dâhi çocuklar bir yana, müzik yeteneği on yaşından önce tamamıyla belirli bir şekil almaz. (IV) Genel olarak, on bir yaşından sonra mekanik yetenekler ortaya çıkar. (V) Kimi psikologlar başarıda iradenin desteklediği sürekli çabanın ve sabrın başlıca rol oynadığını söylemektedir. (VI) Onlara göre öğrencilerin başarı veya başarısızlıklarında bunlar, zekadan daha çok etkilidir. (VII) Zeki olanların, iradeli çabaları ise onları başarıya daha da yaklaştırmaktadır.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ilk paragraf hangi cümleyle biter?

A) II     B) III       C) IV      D) V   E) VI

Soru 3

(I) Aydın olarak bilinen kişinin kendine ilke edinmesi gereken; engel tanımadan, sınır koymadan, koydurtmadan düşünmektir. (II) Aydın olmak, bu ilkeyi benimsemek demektir. (III) Düşünmek her insan için vazgeçilmez bir eylemdir aslında. (IV) Bunun bir yansıması olarak atasözlerimizde "düşünmek" ne yazık ki epeyce yerilir. (V) Düşünmeyi, uyusuklukla bir tutmusuz öteden beri; düşünen kişi, güçsüz, beceriksiz diye bilinmiş. (VI) Halbuki düşünmek, insana geniş ufukların kapısını aralayan biricik eylemdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Toplum olarak bunun aksine eğilim gösteririz çoğu kez." cümlesi getirilmelidir?

A) I      B) II        C) III         D) IV     E) V

Soru 4

(I) Eleştirmenlik belli bir deneyim ve duyarlılık isteyen zor bir iştir. (II) Eleştirmenlere yaptıkları bu zor işin karşılıgı da verilmez. (III) Bu sözümü yanlış anlamayın; söylemek istediğim maddi bir karşılık değil. (IV) Edebiyatın asıl ürünleri bile bir gelir kaynağı değil. (V) Karşılığı da verilmez, sözüyle belirtmek istediğim uğraşımızın saygı görmeyişidir. (VI) Halbuki bu saygının özel bir gayret gerektirmediğini de bilirler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 A) II     B) III       C) IV      D) V     E) VI

Soru 5

Onun yaşamını ayrıntılarıyla bilmeyenlerin yaydığı bir düşünce vardır. Pek çok kimse onun türkülere yönelişini bir rastlantı olarak görür. Yıllarca opera sanatçısı olmak üzere eğitim almış, büyüklü küçüklü rollerde başarılı olmuş sanatçı, başından geçen talihsiz bir olaydan sonra Devlet Operası'na dönme olanağı kalmadığı için kendine bir çıkış yolu aramış, türkü söylemeyi seçmiştir. Yaşamını kazanmak için bazı etkinliklerde türkü söylemiş olması da bu yanlış düşünceyi güçlendirmiştir. Oysa onun, opera öğrencisiyken türküleri kendine özgü bir söyleyişle dile getirme çabası içinde olduğunu ben çok iyi biliyorum.

Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla türkü söylemeye başladığı                                  B) Sanat çizgisindeki farklılaşmanın zorunlu nedenleri olduğu                                            C) Hakkında yanlış bir kanının oluştuğuD) Türkü alanında özgünlük için gayret gösterdiğiE) Türkülere öteden beri ilgisinin olduğu

Soru 6

İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri sona erdirmeye çalışmak bir erdemdir. Elbette ki insanların aralarını bulmak her zaman kolay olmayabilir. Ama zor da olsa böyle bir şey için uğraşmak güzeldir.

Bu parçada geçen aralarını bulmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki insanın arasına girip dostluklarını bozmak                                                              B) Herhangi bir sebeple birine gücenmek                                                                        C) Birbirleriyle çok samimi olmaları için uğraşmak                                                         D)İki tarafı uzlaştırmak, barıştırmak                                                                                E) İki kişi arasındaki işe karışmak

Soru 7

Babalarından pek bir şey kalmadı onlara; iki kardeş sırt sırta verip hem işlerini büyüttüler hem annelerine baktılar.
Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Arkalarında dayıları olmasa böyle girişken olamazlardı.                                                B) Yıllarca kardeşinin sırtından geçinmekten geri durmadı.                                                C) Bahçedeki çiçekleri yardımlaşarak büyüttüler.                                                            D) Küçük olsa da bazı sorumlulukları almalı artık.                                                            E) Arkadaşının bu garip küskünlüğüne bir anlam veremedi.

Soru 8
 
Halk edebiyatında niçin didaktik şiir az? Halk şiiri, öğretmek gibi bir kaygı taşımıyor; çünkü duygu en güzel uğraş.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dert etmemek - keyif alınarak yapılan iş                                                                    B) Sorumluluk almak - estetik değer ortaya koymak                                                        C) Üzüntüye katlanmak - halletmeye çalışmak                                                                D) Amaçlamamak - beklenti içinde olmak                                                                        E) Bilerek değinmemek - ilgiyi artırmak
 
Soru 9
 
Hiçbir maddi olanak iç zenginlik kadar insana mutluluk ve huzur veremez(I), ayrıca maddi olanakların verdiği mutluluk da geçicidir(II). Oysa iç zenginliğin verdiği mutluluk ve iç huzur kalıcıdır(III). İç zenginlikten yoksun(IV) insan zengin olabilir ama mutlu olamaz. İç zenginliğe sahip insan ise hem zengin olabilir hem de mutlu olabilir, hem zenginliği, hem de mutluluğu ikisini birlikte yaşayabilirler(V). Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine karşıttır?
 
A) I. ve II.   B) I. ve III.  C) II. ve III.  D) III. ve V.  E) IV. ve V.
 
Soru 10
 
Kazanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) O, bu işten çok iyi para kazanıyor.                                                                              B) Bu malları satsam bir ev parası kazanırım.                                                                  C) İşte bu manevi kuvvet sayesinde savaş kazanılacaktır.                                                  D) Bu tarladan kazandığım para bana yetiyor.                                                                  E) Günde yirmi TL kazanıyormuş.
 
Soru 11

İnsanlar fert ve toplu olarak daha hareketli ve gelişmiş yaşam tarzlarını artırmayı tercih ettiği sürece, atmosferde ısıyı tutan gazların miktarının artışına neden olmuş ve bu gazların artışıyla insanoğlu doğal sera etkisinin ısınma kapasitesini artırmıştır. Bu durum şehirleşmenin de katkısıyla, dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden birinin anlamını içermez?

A) hapseden  B) kabul eden C) biçimini D) yükselten E) Kalıcı yapan
 
Soru 12

Bu kitapta yazdıklarım, liderlik ve yöneticilik konularında sahip olduğum bilgi ve tecrübeler neticesinde benim zihin haritamın bir ürünüdür. Bu anlamda liderlik konusunda kendi tespitlerimi içeren bir zihin jimnastiğidir.

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşüncelerinin yansıması                                                                                            B) Özgürlüğü yakalaması                                                                                              C) Bireyi göz ardı etmesi                                                                                                D) Yeni oluşumlara fırsat vermesi                                                                                    E) Geçmişi bu güne taşıması
 
Soru 13
 
Yok sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine onaylama, kabullenme, beğenme anlamı katmıştır?
A) Burada onun kimsesi yoktu.                                                                                      B) Verdiler ne âlâ, yok vermediler, döner gelirsin.                                                            C) Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin.                                                                D) Onun hiçbir eksiği yok                                                                                              E) Sert bir tavırla, burada yok yok, dedi.
 
Soru 14

Bu işi, aksilik olmazsa bir ayda bitireceğim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelebilecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Cephanemiz bitmek üzere, askere su ve ekmek yetiştiremiyoruz.                                  B) Böyle giderse kitabın yazım işini on güne yetiştireceğim.                                              C) Bu şiiri her seferinde okumayı sever.                                                                          D) Bu çorak toprakta, emek vererek her şeyi bitireceğim.                                                E) Sana yapamayacağın işe girişme, demedim mi?
 
Soru 15

 I. Ocaktaki odunlar birden yandı.                                                                                   II. Yemeğin bir bölümü yanmıştı.                                                                                  III. Bu oyunda sen yandın, oyunu bırakacaksın, dedi.                                                        IV. Bu devirde mesleği olmayan kişi yandı, demektir.

Yanmak sözcüğü numaralı cümlelerin hangi ikisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) I. ve II .  B) I ve III.     C) I. ve IV.         D) II. ve IV.    E) III. ve IV.
 
Cevap Anahtarı
1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-C 10-C 11-E 12-A 13-C 14-C 15-A