ERDEMLER

Açıklık Gözlemlemek Odaklanmak
Adalet Güven Onur
Adanmışlık Güvenilir olmak Oyuncu olmak
Affetmek Güzellik Öğrenmek
Ahlaklı olmak Hakimiyet Ölçülü olmak
Akıllı olmak Hayal kurmak Özen
Alçak gönüllülük Hazırlıklı olmak Özgünlük
Anlayış Hedefli olmak Pozitiflik
Arkadaşlık Heyecan Sabır
Asalet Hizmet Sadakat
Aşk Hoşgörü Samimiyet
Ayırt etmek Hürmet Saygı
Azim Güç Sebat
Barış Güler yüz Selamet
Beceri Huzur Sempati
Berekete açık olmak Ilımlı olmak Sır tutmak
Bolluğa açık olmak İkna Sorumluluk
Bilgelik İletişim Şefkat
Bir olmak İlgi Şükran
Disiplin İlham Tam ve bütün olmak
Cesaret İnanç Tasavvur etmek
Coşku İrade Tatlı dil
Cömertlik İşbirliği Telafi etmek
Çalışkanlık İtibar Temizlik
Dayanıklı olmak İyi niyet Tespit etmek
Değer İyilik Teslimiyet
Denge Kabul etmek Tevazu
Devamlılık Kahramanlık Tutku
Dikkat Kararlılık Tutumlu olmak
Dinlemek Kendini bilmek Umursamak
Doğal olmak Keyif Umut
Dürüstlük Kibarlık Uyum
Duyarlılık Koruyucu Vefa
Düşünceli olmak Mantıklı olmak Vicdan
Düzen Memnuniyet Vizyon
Eğlence Merak Yapıcı olmak
Esneklik Merhamet Yaratıcılık
Espiriden anlamak Minnettarlık Yardımseverlik
Eylem Mütevazilik Yiğitlik
Gerçekçilik Neşe Zeka
Girişkenlik Nezaket Zerafet
Gönüllü olmak Objektiflik