KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
2.000,00 TL KDV Dahil

TÜRKÇE

Soru 1:

“Uzun yaz günlerinde evde sıkılıyordu;…..” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülürse sebep ya da sonuç yönünden tamamlanmış olmaz?

A)sık sık arkadaşlarını ziyaret ediyordu.

B)günlerinin verimsiz geçmesinden şikayetçiydi.

C)bir kursa katılmaya karar verdi.

D)evde ondan başka kimse olmuyordu.

E)daha çok kitap okumaya başladı.

 

Soru 2:

“birçok genç oyuncu gibi o da sanat çevresinde sivrilmek istiyordu.” Cümlesindeki  “sivrilmek” sözcüğünün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A)son günlerde arkadaşlarıyla ilişkileri iyice bozulmuştu.

B)bin bir güçlükle girdiği bu camiaya kendisini kabul ettirmek istiyordu.

C)kimsenin ilgisini çekmeyen silik bir kişiliğe sahipti.

D)tek kaygısı, ailesinden çok uzakta olmasıydı.

E)ne yaparsa yapsın, kimse onu ilginç bulmuyordu.

 

Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisinde “tutmak” sözcüğünün anlamıyla cümledeki kullanımı birbirine uymamaktadır?  

A)konuklara ikramda bulunmak: Şermin, hasta annesini ziyarete gelenlere şeker ve çikolata tuttu.

B)kiralamak: sınıf öğretmenimiz, yandaki apartmandan büyük bir daire tutmuş.

C)ücretle insan çalıştırmak: Yalçın bey, üzümleri zamanında toplayabilmek için çok sayıda işçi tuttu.

D)adil davranmamak, adam kayırmak: hafta sonundaki maçta, kız öğrencilerin çoğu bizi tuttu.

E)avlanmak, yakalayıp ele geçirmek: Tekin’le Ekin arkadaşlarıyla balık tuttular.

 

 Soru 4:

“olmak” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalardan hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?

A)meydana gelmek: biraz önce Çin’de büyük bir deprem olmuş.

B)yerinde, uygun bulunmak: bu akşam bizimle gelmese de olur.

C)sahipliği. Mülkiyet altına girmek: üç yıl çalıştım, bir arabam oldu.

D)yaklaşmak, gelip çatmak: sabah da oldu, hani uyuyacaktın?

E)olgunlaşmak: börekler henüz olmamış, biraz daha beklemeniz gerekecek.

 

Soru 5:

“açılmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Fuar,  yarın bakanın da katılacağı bir törenle açılacak.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)salonun büyük kapısı ansızın açıldı.

B)feribot, bir kuğu gibi, denize açıldı.

C)Hasta, ilaçları aldıktan sonra açıldı.

D)sunucu, alkışlar çoğaldıkça çoğaldı.

E)bu lokanta birkaç gün önce açıldı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-D 4-E 5-E

 

MATEMATİK

Soru 1:

a, b, c birer rakamdır.

a –b  +c=0

olduğuna göre a.c çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A)42       B)30       C)20     D)12    E)6

 

Soru 2:

x ve y pozitif tam sayılardır.

5x+3y=81

Eşitliğinde y nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A)1       B)2       C)3      D)4     E)5

 

Soru 3:

a, b ve c birbirinden farklı rakamlardır.

5a+6b+c=101

Olduğuna göre, a+b+c toplamı  kaçtır?

A)26        B)24          C)22         D)20          E)18

 

Soru 4:

4+8+12+….+4.n=220

Olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır?

A)9        B)10         C)11          D)12      E)13

 

Soru 5:

a ve b tamsayılardır.

ab - 4b=16

olduğuna göre a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?

A)5      B)7    C)9     D)10     E)11

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-B 4-B 5-D

 

FİZİK

Soru 1:

Ferromanyetik maddeler için;

I.manyetik alan içinde kuvvetli biçimde mıknatıslanırlar.

II.bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den küçüktür.

III.nikel ve demir ferromanyetik maddelerdir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I       B)yalnız II     C)I ve II      D)I ve III   E)II ve III

 

Soru 2:

Pusula ile ilgili;

I.pusulanın N kutbu coğrafi kuzey kutup noktasını gösterir.

II.yerin manyetik alanından etkilenir.

III.Dünya’nın manyetik alanından faydalanarak yön bulmaya yarar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I      B)yalnız II      C)I ve II     D)II ve III    E)I,II ve III

 

Soru 3:

Dünya’nın oluşturduğu manyetik alanla ilgili;

I.coğrafi kutuplar ile manyetik kutuplar çakışıktır.

II.dünyanın manyetik kutupları değişkendir.

III.dönme ekseni ile manyetik eksen arasında sapma açısı vardır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız II     B)yalnız III     C)II ve III      D)II ve III     E)I,II ve III

 

Soru 4:

Bir doğru akım kaynağına bağlı iletken telden akım geçirilirse, iletken telin çevresinde bulunan demir tozları etrafında toplanırlar.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)iletken telin düz olması

B)iletken telin ferromanyetik madde olması

C)akım taşıyan telin çevresinde manyetik alan oluşturması

D)akım taşıyan telin çevresinde elektrik alan oluşturması

E)demir tozlarının Dünya’nın manyetik alanından etkilenmesi

 

Soru 5:

Su dalgaları ile ilgili;

I.dalganın ilerleme yönü daima titreşim yönüne diktir.

II.bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru arası yatay uzaklık, dalga boyunun yarısıdır.

III.dalganın ilerleme hızı frekansına bağlıdır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-D 3-C 5-B

 

KİMYA

Soru 1:

kimyanın alt dalı olan fizikokimya;

I.kimyasal termodinamik,

II.kimyasal kinetik,

III.elektrokimya

Alanlarından hangilerini kapsar?

A)yalnız I  B)yalnız II C)I ve II  D)II ve III E)I,II ve III

 

Soru 2:

Atık sulardaki ağır metallerin miktarını inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A)endüstriyel kimya            B)anorganik kimya         C)analitik kimya

                D)organik kimya                E)fiziko kimya

 

Soru 3:

I.boya

II.gübre

III.arıtım

Yukardaki alanlardan hangileri kimya biliminden yararlanır?

A)yalnız I     B)yalnız II      C)I ve II      D)II ve III     E)I,II ve III

 

Soru 4:

Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A)fizikokimya B)biyokimya C)anorganik kimya D)organik kimya E)analitik kimya

 

Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisi bileşiktir?

A)helyum B)amonyak C)civa D)kükürt E)sodyum   

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-E 4-B 5-B

 

BİYOLOJİ

Soru 1:

Prokaryot hücre yapısına sahip canlı alemlerinin tamamında;

I.kamçısı ile aktif hareket etme

II.ribozomlarında protein sentezleme

III.hücre zarı yardımıyla madde taşıma

IV.mezozomları ile oksijenli solunum yapma

Verilerinde hangileri görülür?

A)I ve II      B)I ve IV      C)II ve III      D)II ve IV     E)III ve IV

 

Soru 2:

Endospor halinde ki bir bakteri için;

I.metabolik faaliyetleri minimum düzeydedir.

II.üreme hızı maksimumdur.

III.maksimum hızda yadımla ürünü oluşur.

Verilerinden hangileri doğrudur?

A)yalnız I       B)yalnız II      C)yalnız III     D)I ve II      E)I,II ve III

 

Soru 3:

İnsanda sıtma hastalığının etmeni olan protozoon ile ilgili olarak seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)kan yoluyla pasif hareket eder.

B)kan içerisinde parazit olarak yaşar.

C)yaşamının bir dönemi sivrisinekte geçer.

D)üremesinde eşeyli üreme eşeysiz üremeyi takip eder.

E)hücre içine giren suyun fazlasını kontraktil kofulu ile dışarı gönderir.

 

Soru 4:

Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların hızı;

I.yayın birim uzunluğunun kütlesi,

II.dalga boyu

III.yayı geren kuvvet

Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A)yalnız I      B)yalnız II       C)I ve II        D)I ve III     E)I,II ve III

 

Soru 5:

Aşağıdaki olaylardan hangisi Bernoulli ilkesi ile açıklanamaz?

A)fırtınalı havalarda evlerin çatılarının uçması

B)musluktan akan suyun hızının artarak incelmesi

C)hızlı giden araç içindeki dumanın açık camdan çıkması

D)bir ağacın köklerindeki suyun yapraklara taşınması

E)birbirinin yanında hızla geçen araçların birbirine doğru çekilmesi

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-D 5-D

COĞRAFYA

SORU 1
Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir.
• Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.
• Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur.
• Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır.
• Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır.
Bu özellikler coğrafyanın hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir?

A)Hidrografya  B)Jeomorfoloji C)Klimatoloji D)Biyocoğrafya E)Kartografya

SORU 2
I.Nüfusun ülke içinde dengeli dağılması
II.Beslenme sorunlarının yaşanması
III.İşsizlik sorunlarının artış göstermesi
IV.Yaşlı nüfus oranının artması
Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir?

A)I ve II  B)I ve III  C)II ve III  D)II ve IV  E)III ve IV

 

SORU 3
I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması
III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi
IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması
Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

 

Soru 4:

I.Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
II.Barınma olanaklarının yetersizliği
III.Kültürel faaliyetlerin yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri, sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz?

A)Yalnız I   B)Yalnız II  C)Yalnız III  D)I ve II   E)II ve III

 

Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’deki kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?

A)Farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi
B)Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması
C)Yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması
D)Arkeolojik alanlara ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması
E)Etnoğrafya müzelerinin sayısının artırılması

CEVAP ANAHTARI:1-C 2-C 3-B 4-B 5-C

 

TARİH

Soru 1:

Türkiye Selçuklu Devleti, devlet idaresiyle alakalı pek çok özelliği kendinden önceki Türk İslam Devletlerinden, özellikle de Büyük Selçuklulardan örnek almıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nden farklılık göstermiştir?

A)Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı olarak görüldüğü veraset anlayışında

B)Hükümdarın görev ve yetkilerinde

C)Hükümdarlık alametlerinde

D)Merkez ve toprak yönetiminde

E)Hükümdarların kullandığı Farsça unvanlarda

 

Soru 2:

I.Ticaret yollarına kervansaraylar yapmışlardır.

II.Önemli liman şehirlerini fethetmişlerdir.

III.Gümrük vergilerini yükselterek hazinenin gelirini artırmışlardır.

IV.Kendi topraklarında saldırıya uğrayan bazı kervanların zararını tanzim ederek sigorta sistemini kullanmışlardır.

Yukarıda Türkiye Selçuklularıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A)I, II ve III.     B)I, II ve IV.    C)I, III ve IV.   D)II, III ve IV.  E)II, III ve IV.

 

Soru 3:

Türkiye Selçuklu Devleti’nde, Osmanlı Devleti'ndeki gibi bütün devlet işlerine tek bir divan bakmaz; askeri, mali ve huhuki konuların her birine farklı divanlar bakardı.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde mali işlerle ilgilenen divandır?

A)Divan-ı Arz   B)Divan-ı İşraf    C)Divan-ı İnşa   D)Divan-ı İstifa E)Divan-ı Pervane

 

Soru 4:

Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk madeni parası hangi hükümdar döneminde bastırılmıştır?

  A)I. Kılıçarslan                      B)II. Kılıçarslan                      C)I.Mesut

           D)Rüknettin Süleyman Şah                    E)I. Alâeddin Keykubad

 

Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi'nde fethedilen yerlerden biri değildir?

A)Antalya   B)Trabzon  C)Sinop  D)Suğdak E)Alanya

 

CEVAP ANAHTARI:1-E 2-B 3-D 4-C 5-B

 

FELSEFE

Soru 1:

Bilinç ve bilincin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Bilinç insanın kendini tanıması ve özelliklerinin farkında olması durumudur.

B)Bilinç kişinin iç ve dış çevresinde olup bitenleri fark etmesi durumudur.

C)Bilgilerin bir bölümü bilinçaltındadır.

D)Bilinç ve farkındalık sınırsız bir kapasiteye sahiptir.

E)Bilinçaltında ilkel benlik istekleri de bulunur.

 

Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi uykunun özellikleri arasında yer almaz?

A)İnsan bilinci tamamen kapalıdır.

B)Uyku derinleştikçe mutlak eşik yükselir

C)Uykunun REM evresinde rüyalar daha çok görülür

D)Uyku sırasında farkındalık en düşük seviyededir.

E)Uyku genel olarak beş evreden oluşur.

 

Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisi bilincin ölüme en yakın olduğu düzeyi ifade eden kavramdır?

A)Yarı uyku hâli    B)Baygınlık   C)Derin uyku D)Hafif uyku E)Koma hâli

Soru 4:

Gece vardiyasıyla çalışan bireylerin uyku düzenleri gündüz çalışanlardan farklı olmaktadır. Gündüz çalışanlar geceyi uyuyarak geçirdiklerinden gündüz isteseler de uykuya dalmakta zorlanabilirler. Gece çalışanlar ise gündüz vaktini uyuyarak geçirdiklerinden gece uykuya dalmakta zorlanabilirler.

Burada sözü geçen uyku düzeni farklılaşmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A)Ruhsal durum                 B)Bedensel yatkınlık         C)Biyolojik ritim

       D)Fizyolojik durum                  E)Edinilmiş donanım

 

Soru 5:

Bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal grubun bu davranışlara etkilerini inceleyen alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sosyoloji B)Sosyal psikoloji  C)Sosyal antropoloji D)Gelişim psikolojisi E)Etnoloji

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-A 3-E 4-C 5-B

 

DİN KÜLTÜRÜ

Soru 1:

İnancın doğru bilgilere dayanmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A)ahlaki çöküntü                    B)ruhsal bunalım          C)batıl inançlarda azalma

           D)manevi duygularda eksilme     E)toplumsal değerlerde yozlaşma

 

Soru 2:

İnsanın bir dine inanma ihtiyacını doğrudan etkileyen sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A)anlam arayışı içinde olması

B)dünyaya hakim olma arzusu

C)maddi varlığını devam ettirme güdüsü

D)kozmik düzenin işleyişini bilmek istemesi

E)kendisini dünyadan soyutlama düşüncesi

 

Soru 3:

“dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar.”

Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)akıl yetisi ile donatıldığı

B)üstün bir varlık olduğu

C)öz varlığını idrak edebildiği

D)belli bir ömre sahip olduğu

E)inanma duygusuyla var olduğu

 

Soru 4:

İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)insanı faydalı işlere yönlendirirler.

B)insanı bencil duygulardan uzak tutarlar.

C)her topluma farklı inanç ilkeleri getirirler.

D)sıkıntılara karşı insanın direncinin arttırırlar.

E)Allah’a güvenmeyi ve ona sığınmayı öğütlerler.

 

Soru 5:

-ben kimim?

-niçin yaratıldım?

-nereye gideceğim?

Gibi insanın anlam arayışına en kapsamlı doğru cevabı veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)toplum B)eğitim C)bilim D)din E)ahlak

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-C 5-D